Category

Productivity

Category

Trí tuệ nhân tạo sẽ thay đổi cách thức làm việc trong thế giới marketing như thế nào?

“Tôi yêu những thông điệp marketing chung chung cho tất cả mọi người!”

“Tôi rất thích sản phẩm nào mà tôi từng xem sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi mà tôi đi đến”.

“Tôi thích nhận được hàng loạt email và thông điệp từ các thương hiệu và các nhà bán lẻ!”

“Các chuyên viên marketing tạo ra những nội dung mà tôi yêu thích nhất!”

Hướng dẫn cơ bản về phương pháp bán hàng nhờ xây dựng lòng tin

Bán hàng nhờ xây dựng lòng tin (relationship selling) là gì ?

Những người bán hàng nhờ xây dựng lòng tin sẽ ưu tiên xây dựng mối liên kết với khách hàng ở mọi góc độ khác nhau trong quá trình bán hàng.

Họ sẽ xây dựng niềm tin – thông thường bằng cách cung cấp thêm giá trị và dành thêm nhiều thời gian với khách hàng tiềm năng – trước khi cố gắng chốt đơn hàng.